• 20 jaar ervaring20 jaar ervaring
  • Breed kennis gebiedBreed kennis gebied
  • OnafhankelijkOnafhankelijk
  • Voor iedereenVoor iedereen

Calculatie

Bij calculeren en begroten in de GWW- bouwsector kunnen de gegevenskwaliteit en -consistentie het verschil uitmaken tussen budgetverschillen en winst of verlies. Daarom is het belangrijk om alle gebouwonderdelen, te gebruiken materialen en uit te voeren werkzaamheden consistent en gedetailleerd in de berekeningen mee te nemen.

“Hanenbergh. Onafhankelijk adviseur voor grote en kleine projecten.”